Seniormässa i Ale

30 oktober, 2017

Torsdag den 2 november träffar ni Fjällmans Juridik på Seniormässan i Ale Kulturrum i Nödinge mellan kl. 10:00-14:00. Mässbesökare erhåller 15 % på framtidsfullmakter. Passa på att ställa din frågor…


Läs mer

En skyldighet att bodela

25 oktober, 2017

Äktenskapsbalken 9 kap. 1 § När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem…


Läs mer

Gåva och arv i äktenskapsförord

23 oktober, 2017

Om du ärver eller får 100 000 kr i gåva av dina föräldrar ska dessa ingå i din bodelning om du skiljer dig.  Det betyder att din partner får 50…


Läs mer

Juridik är ”dyrt”

20 oktober, 2017

Dyrt, ett ord vi sällan använder. Vad som är dyrt är högst subjektivt. Är din bostad på två miljoner dyr? Är din bil för 100 000 kr dyr? är din…


Läs mer

Dina omständigheter formar ditt avtal

19 oktober, 2017

Du är som en sten som kastats i vattnet. Runt dig bildas det ringar. Ringarna är din barn, deras barn, dina syskon, dina föräldrar, deras föräldrar osv. Ringarna är också…


Läs mer

En fysisk person?

1 § En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk…


Läs mer

Viktiga frågor och pedagogiska svar

16 oktober, 2017

Hur vet du att du har anlitat en bra jurist? Juristen svarar när du ringer och mailar. Juristen möter dig personligen med ett leende i dörren. Juristen lyssnar när du talar….


Läs mer

De juridiska orden

11 oktober, 2017

Vi jurister måste väga varje ord. Ett ord, så många betydelser. För oss ska orden bringa klarhet, inte oklarhet. Orden är vår styrka. Tänk att en jurist kan sitta i…


Läs mer

Erbjudande – Inbördes testamente

Du vet väl om att sambor inte ärver varandra? Är du dessutom sambo med små barn har du mer att fundera över och ta ställning till juridiskt. Vi kan hjälpa…


Läs mer

Ta makt över din framtid – framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 kom den nya lagen om framtidsfullmakter. En dörröppnare för självbestämmande. Nu stannar de viktiga besluten hos dig och du kan ta makten över din framtid. Framtidsfullmakten…


Läs mer