Skydd för den efterlevande maken

29 oktober, 2018

Det finns en rättsregel i äktenskapsbalken 12:2 som innebär att för det fall ett äktenskap upplöses på grund av dödsfall har den efterlevande maken rätt att behålla sitt giftorättsgods för…


Läs mer

Nya föreläsningar för föräldrar

24 oktober, 2018

Nu är hösten igång och Fjällmans juridiks jurister är ute och föreläser flitigt för företag, organisationer, trossamfund, föreningar, vårdcentraler, banker, mäklare mfl. Under 2018 har efterfrågan på föreläsningar i ämnet…


Läs mer

Risker med att upprätta sitt eget testamente

Vi får ofta frågan om vi kan skicka över en mall för testamente. Tyvärr är arvsrätten alldeles för komplicerad för att en mall ska kunna ge ett bra skydd. För…


Läs mer