Möt vår jurist: Linn Widell

15 november, 2018

Vem är du? Mitt namn är Linn Widell och är jurist med inriktning på ekonomisk familjerätt. Jag arbetar primärt med familjerätt som berör dödsbon. Hur länge har du arbetat på…


Läs mer

Dödsboanmälan- vad är det?

För det fall den som avlider inte har så mycket tillgångar vid sitt frånfälle kan det bli aktuellt med en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. Det är kommunen där den…


Läs mer

Möt vår jurist: Eva Nordgren

14 november, 2018

  Vem är du? Eva Nordgren, Ansvarig för Fjällmans Juridiks avdelning för juridik rörande dödsbon Hur länge har du arbetat på fjällmans Juridik? Sen 2002 Vilka avtal arbetar du med…


Läs mer

Fri förfoganderätt och full äganderätt

Det finns två olika sätt att ärva en persons kvarlåtenskap. Det första begreppet heter fri förfoganderätt och innebär att personen får fritt förfoga över det under sin livstid, men kan…


Läs mer

Hjälp med deklaration och skattefrågor?

7 november, 2018

Behöver du som privatpersoner kvalificerad hjälp med deklarations- och skattefrågor? Mitt namn är Bodil Ymsén och jag arbetar som skattekonsult på Byrodetax Skatt och Deklaration AB. Kontakta gärna mig när…


Läs mer

Att skilja sig som vänner

Vid en skilsmässa skall en bodelning göras för att dela upp alla tillgångar och skulder. Det kan vara allt från en bostad, en bil, möbler, aktier eller tjänstepension. Alla tillgångar…


Läs mer

Vem ärver mig?

6 november, 2018

I vår vardag händer det att vi ställer frågan till personer vi träffar om de vet vem som ärver när de dör. Dessvärre möter vi stor osäkerhet på den frågan….


Läs mer

Fina omdömen och vitsord

1 november, 2018

Vi är så glada när vi får feedback på våra föreläsningar och event. Igår höll vår jurist Desiree Lilliehöök ett mycket uppskattat föredrag om framtidsfullmakter för SBF/näset och de berömmande…


Läs mer