Gifta

24 juni, 2014

Enskild egendom vid dödsfall

  • Fråga: Jag undrar vad som händer om man skriver ett äktenskapsförord som innebär att viss egendom blir enskild. Gäller äktenskapsförordet både vid skilsmässa och om någon av makarna dör? Är det den efterlevande maken eller de gemensamma barnen som kommer ärva den enskilda egendomen?
  • Svar: Förenklat gäller ett äktenskapsförord vid äktenskapsskillnad och ett testamente vid dödsfall. Ni bör ställa er två frågor: 1. Hur vill vi fördela våra tillgångar vid en separation? (äktenskapsförord) 2. Hur vill vi fördela våra tillgångar vid ett dödsfall? (testamente) Om en make dör blir den enskilda egendomen en del av den avlidnes kvarlåtenskap. Om det sedan saknas testamente ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen inkluderat den enskilda egendomen med ”fri förfoganderätt”. Detta utgör ett förenklat svar och det finns fler omständigheter som kan påverka hur ett arv fördelas, vår rekommendation är därför att ni talar med en jurist och noggrant går igenom de omständigheterna som föreligger i ert enskilda fall.

Äktenskapsförord

  • Fråga: Fastighet med lagfart 50:50 med olika kontantinsats, som regleras med ett skuldebrev ställt till parten med högst kontantinsats. Måste skuldebrevet ingå som enskild egendom för denna parten i äktenskapsförordet? I äktenskapsförordet ingår fastigheten som enskild egendom bara ”andel i fastighet x” för respektiv part (definierad som 50% via lagfarten).
  • Svar: Vi rekommenderar att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord i vilket ni anger hur stor del av fastigheten som ska vara din respektive din frus enskilda egendom t.ex. 40 % respektive 60 % av fastigheten. Det är viktigt att ert ursprungliga äktenskapsförord upphävs och att ert nya registreras.

Enskild egendom

  • Fråga: Vad är enskild egendom?
  • Svar: Enskild egendom är egendom som inte bodelas vid äktenskapsskillnad. Egendom blir enskild genom att man föreskriver det i äktenskapsförord, gåvobrev eller i testamente.

Gåva av fastighet

  • Fråga: Jag vill ge halva min fastighet i gåva till min man, vad bör jag tänka på?
  • Svar: När man ska ge fast egendom i gåva mellan makar är det viktigt att man upprättar ett gåvobrev i enlighet med de formkrav som ställs i Jordabalken. Gåvobrevet kan innehålla olika villkor och det är viktigt att det blir rätt. När gåvobrevet är upprättat ska det registreras i Äktenskapsregistret hos Skatteverket och därefter ska lagfart sökas hos Lantmäteriet.

Tillbaka till bloggen