Skilsmässa

24 juni, 2014

Måste man göra en bodelning?

  • Fråga:Måste man göra en bodelning?
  • Svar:Ja, enligt lag är man skyldig att göra en bodelning. En bodelning kan göras på många olika sätt och vid olika tidpunkter. De räcker inte med att man delar upp sina tillgångar i samförstånd. För att en bodelning ska vara giltig krävs det att man uppfyller lagens formkrav. När man står inför att att upprätta en bodelning bör man vända sig till en jurist för att säkerställa att bodelningen blir så säker och rättvis som möjligt. När man gör en bodelning är det viktigt att man har god kännedom om familjerätt, fastighetsrätt, avtalsrätt och skatterätt.

Tillbaka till bloggen