Okategoriserade


Möt vår jurist: Moa Berglund

26 november, 2018

Vem är du? Jag heter Moa Berglund. Jag arbetar med ekonomisk familjerätt, främst med dödsbon men även upprättande av handlingar. Hur länge har du arbetat på fjällmans Juridik? Jag har…

Läs mer

EVENTKALENDER 2018

6 januari, 2018

Som Sveriges modernaste juristföretag vill Fjällmans Juridik vara tillgängliga för vanliga människor. Vi erbjuder därför regelbundet kostnadsfria föreläsningar och event där vi svarar på era juridiska frågor. Vi talar gärna om testamenten,…

Läs mer

Ändra ditt testamente

3 november, 2017

Var det länge sedan du skrev ditt testamente? Om svaret blir ja vill vi att du plockar fram ditt testamente och läser igenom det. Fundera kring detta: Hur ser din familjesituation…

Läs mer

I behov av testamente?

2 november, 2017

I dagens läge består de flesta familjer av dina, mina och våra barn, vilket ofta kräver ett testamente för att skapa extra trygghet. Är ni gifta och har barn som…

Läs mer

Seniormässa i Ale

30 oktober, 2017

Torsdag den 2 november träffar ni Fjällmans Juridik på Seniormässan i Ale Kulturrum i Nödinge mellan kl. 10:00-14:00. Mässbesökare erhåller 15 % på framtidsfullmakter. Passa på att ställa din frågor…

Läs mer

En skyldighet att bodela

25 oktober, 2017

Äktenskapsbalken 9 kap. 1 § När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem…

Läs mer

Gåva och arv i äktenskapsförord

23 oktober, 2017

Om du ärver eller får 100 000 kr i gåva av dina föräldrar ska dessa ingå i din bodelning om du skiljer dig.  Det betyder att din partner får 50…

Läs mer

Juridik är ”dyrt”

20 oktober, 2017

Dyrt, ett ord vi sällan använder. Vad som är dyrt är högst subjektivt. Är din bostad på två miljoner dyr? Är din bil för 100 000 kr dyr? är din…

Läs mer

Dina omständigheter formar ditt avtal

19 oktober, 2017

Du är som en sten som kastats i vattnet. Runt dig bildas det ringar. Ringarna är din barn, deras barn, dina syskon, dina föräldrar, deras föräldrar osv. Ringarna är också…

Läs mer

En fysisk person?

1 § En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk…

Läs mer