• Att börja leva ihop är ett stort steg. Visst, det är fyllt med romantik men även logistik och juridik.
  Är du medveten om vad det innebär att bli sambo?
 • 1. Vad bör man tänka på när man flyttar ihop?
 • 1. Vad bör man tänka på när man flyttar ihop?
  Sambolagen börjar gälla.
 • 2. Sambolagen är en skyddslagstiftning, men vem skyddar den?
 • 2. Sambolagen är en skyddslagstiftning, men vem skyddar den?
  Den svagare parten.
 • 3. Vilket skydd får man som sambo?
 • 3. Vilket skydd får man som sambo?
  Man får bodelningsrätt d.v.s. en laglig rätt att dela viss egendom.
 • 4. Vilken egendom delar man om man går isär?
 • 4. Vilken egendom delar man om man går isär?
  Gemensamt bohag och gemensam bostad. Det spelar ingen roll vem som har betalat för egendomen.
 • 5. Vad delar man inte när man går isär?
 • 5. Vad delar man inte när man går isär?
  Båtar, bilar, fritidshus, husdjur, idrottsutrustningar m.m.
 • 6. När kan det bli aktuellt med ett samboavtal?
 • 6. När kan det bli aktuellt med ett samboavtal?
  När man inte vill dela hälften på gemensamt bohag och gemensam bostad.
 • 7. Kan man reglera hur man ska dela exempelvis båtar, bilar, fritidshus, husdjur eller idrottsutrustningar?
 • 7. Kan man reglera hur man ska dela exempelvis båtar, bilar, fritidshus, husdjur eller idrottsutrustningar?
  Ja, i ett separat avtal.
 • 8. Vad händer om en sambo avlider?
 • 8. Vad händer om en sambo avlider?
  Sambor ärver inte av varandra om man inte har testamente.
 • 9. Kan en sambo vara förmånstagare till en livförsäkring?
 • 9. Kan en sambo vara förmånstagare till en livförsäkring?
  Ja. Det kan vara bra att ställa sin sambo som förmånstagare till en livförsäkring om man t.ex. har stora bolån ihop.
 • Vill du veta mer om sambolagen och vad man bör tänka på som sambo? Eller är du intresserad av att upprätta ett samboavtal eller ett testamente?
  Fyll i dina kontaktuppgifter här och låt oss kontakta dig för ett livsviktigt samtal.