Bodelning och skilsmässa i Göteborg med omnejd

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Kanske sa man en gång ”Vi kommer alltid att älska varandra”, men så fick allting ett slut. Kanske blev er dröm en mardröm. Oavsett om ni går isär som vänner eller som ovänner kan det kännas skönt att få hjälp av en jurist. Vad har respektive make rätt till? Hur bär vi oss åt? Med hjälp av en jurist kan ni fokusera på det som är viktigt och undvika att bråka om onödiga saker.

Behöver ni hjälp inför en kommande skilsmässa eller separation? Vill du veta vad du har rätt till? Boka in ett möte med oss på Fjällmans Juridik så ser vi över er situation. Ett inledande besök hos oss kostar 2 500 kr/t. Fråga oss gärna om egendomsvärdering, andelsberäkning, lottläggning och bodelningsavtal.

KONTAKTA MIG

Bodelning vid skilsmässa

Enligt Äktenskapsbalken ska makars egendom fördelas mellan makarna genom en bodelning när äktenskapet tar slut. En bodelning kan ske före, under och efter äktenskapsskillnad. Det är viktigt att bodelningen följer de formkrav som lagen ställer upp. Notera därför att man genom att dela upp egendom redan vid en separation inte har gjort en rättslig bodelning.

Desto tidigare man gör en bodelning ju större är chanserna att utfallet blir rättvist. De praktiska förfarandereglerna för en bodelning är få. Om ni inte kommer överens om hur egendom ska värderas, hur andelsberäkningen och lottläggningen ska ske, kan Fjällmans Juridik hjälpa er. Skulle vi inte lyckas hitta en lösning som ni båda är nöjda med kan vi hjälpa er att ansöka om tvångsbodelning i domstol.

Vid en bodelning är huvudregeln att nettot av makarnas egendom delas lika. Det är viktigt att komma ihåg att makar fortfarande har skyldigheter mot varandra vid en äktenskapsskillnad. Varje make har bland annat upplysnings- och vårdplikt.

På Fjällmans Juridik kan vi hjälpa er med egendomsvärdering, avtal om bodelning, avtal om partiell bodelning under bestående äktenskap, avtal om bodelning under pågående mål om äktenskapsskillnad, upprätta bodelning, ansöka om bodelningsförrättare för bodelning i mål om äktenskapsskillnad, ansöka om särskild förvaltning, ansöka om vitesföreläggande för uppgiftslämning till bodelning, ansöka om stämning angående edgång och ansöka om stämning angående klander.

Bodelning under äktenskap

Bodelning kan även ske under bestående äktenskap. Genom en äktenskapsbodelning kan egendom överföras från den ena maken till den andre. Enligt Äktenskapsbalken kan makar om de är överens, efter skriftlig anmälan till tingsrätten, få göra en äktenskapsbodelning. Anledningarna till att man vill göra en äktenskapsbodelning kan exempelvis vara att man vill få klarhet i vem som äger vad, att man vill göra en ekonomisk utjämning, att man inte vill att någon utomstående ska komma åt egendom eller av rent skattemässiga skäl.

På Fjällmans Juridik kan vi hjälpa er att upprätta en anmälan till Skatteverket om att ni vill göra en bodelning under pågående äktenskap. Vi kan vidare hjälpa er med den efterföljande bodelningen, och att söka lagfart för en fastighet som överflyttats från en make till den andre.

Egendomsvärdering

När man skiljer sig ska vardera makes tillgångar och skulder tas upp. Problemet är att man ofta inte är överens om hur olika egendomar ska värderas. På Fjällmans kan vi hjälpa er med egendomsvärdering, berätta om de värderingsprinciper man normalt använder sig av och upprätta ett bodelningsavtal.

Behöver du hjälp med värderingen av ditt bohag kontakta Elisabeth Kolosh 070-59 08 430, elisabeth@kolosh.se eller besök www.kolosh.se

Behöver du hjälp med värderingen av ditt bolag kontakta Länia Företagsförmedling Charlotte Nilsson 0764-25 65 56, charlotte.nilsson@lania.se

Bodelningsförrättare

Om det är omöjligt för er att komma överens om hur era tillgångar ska fördelas kan vi hjälpa er att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten.