Seniormässa i Ale

Torsdag den 2 november träffar ni Fjällmans Juridik på Seniormässan i Ale Kulturrum i Nödinge mellan kl. 10:00-14:00. Mässbesökare erhåller 15 % på framtidsfullmakter. Passa på att ställa din frågor och ta gärna med gamla testamenten för genomläsning.

En skyldighet att bodela

Äktenskapsbalken 9 kap. 1 § När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. 9 kap. 3 § Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin […]

Gåva och arv i äktenskapsförord

Om du ärver eller får 100 000 kr i gåva av dina föräldrar ska dessa ingå i din bodelning om du skiljer dig.  Det betyder att din partner får 50 000 kr. Visste du att man kan skriva att gåvor och arv ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord? Även om ni går in med […]

Juridik är “dyrt”

Dyrt, ett ord vi sällan använder. Vad som är dyrt är högst subjektivt. Är din bostad på två miljoner dyr? Är din bil för 100 000 kr dyr? är din tv för 10 000 kr dyr? Är maten du köper varje månad dyr?  För oss är välformulerade juridiska avtal någonting prisvärt och värdefullt. Om du […]

Dina omständigheter formar ditt avtal

Du är som en sten som kastats i vattnet. Runt dig bildas det ringar. Ringarna är din barn, deras barn, dina syskon, dina föräldrar, deras föräldrar osv. Ringarna är också allt du har gjort i ditt liv och allt du kommer att göra. Varje val du gjort. Varje nej. Varje ja. Ringarna är dina omständigheter […]

En fysisk person?

1 § En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Av […]

Viktiga frågor och pedagogiska svar

Hur vet du att du har anlitat en bra jurist? Juristen svarar när du ringer och mailar. Juristen möter dig personligen med ett leende i dörren. Juristen lyssnar när du talar. Mötet med juristen präglas av frågor och pedagogiska svar. De svåra orden blir lätta. En bra jurist ger dig valmöjligheter. När du lämnar juristens kontor känner […]

De juridiska orden

Vi jurister måste väga varje ord. Ett ord, så många betydelser. För oss ska orden bringa klarhet, inte oklarhet. Orden är vår styrka. Tänk att en jurist kan sitta i flera timmar och fundera över ett enda ord och det ordet kan bli helt avgörande för hur ett avtal tolkas i framtiden.