Vad händer juridiskt när någon dör?

Enligt lag måste en bouppteckning upprättas.  Bouppteckningen är den handling där det fastställs vilka som är arvingar eller med andra mer juridiska termer, dödsbodelägare, efterarvingar eller testamentstagare. I bouppteckningen redovisas och antecknas vidare den avlidnes och i förekommande fall även efterlevande maka/makes eller sambos samtliga tillgångar och skulder. Bouppteckningen är den handling som ligger till […]

Den finaste gåvan du kan ge dina barn

Ändra ditt testamente

Var det länge sedan du skrev ditt testamente? Om svaret blir ja vill vi att du plockar fram ditt testamente och läser igenom det. Fundera kring detta: Hur ser din familjesituation ut idag? Har din civilstatus förändrats? Finns det nya barn med i bilden? Har någon närstående avlidit? Har dina nära relationer förändrats? Har din egendomsbild […]

I behov av testamente?

I dagens läge består de flesta familjer av dina, mina och våra barn, vilket ofta kräver ett testamente för att skapa extra trygghet. Är ni gifta och har barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn, har dessa rätt att få ut hela sin arvslott direkt när föräldern avlider.  Det kan göra att det blir […]