Lerumsloppet

Vi laddar upp och varvar ner efter Lerumsloppet.Välkommen in på vårt kontor i Lerum lördag den 28/4 kl. 10:00-14:00. Vi bjuder på frukt, talar taktik och juridik. Vid uppvisade av nummerlapp från loppet erhåller du rabatt på en familjejuridiskhandling.

KAMPANJ – Barncancerfonden

SKYDDA DINA BARN – ENSKILD EGENDOM Den finaste gåvan du kan ge till dina barn är enskild egendom. Därför erbjuder Fjällmans juridik nu 300 kr rabatt på en rättshandling. Rättshandlingen (testamente eller gåvobrev) ska skydda dina barn med enskild egendom. För varje rättshandling som Fjällmans upprättar under denna kampanj skänker vi 50 kr till Barncancerfonden. […]

Framtidsfullmakt eller en vanlig fullmakt

Framtidsfullmakt är det som alla pratar om just nu. Några är exalterade, andra är ängsliga. Vad skiljer framtidsfullmakten från en vanlig fullmakt? En vanlig fullmakt: Regler: lag 1915:218 om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Fullmaktsgivaren kan själv ingå avtal (rättshandlingsförmåga). Fullmakten gäller i från nu. Fullmaktsgivaren granskar själv fullmaktshavarens handlande. Fullmakten avser inte […]

Den juridiska mallen, en falsk trygghet

  Vi jurister får dagligen frågan “kan jag använda en mall från internet?” Även om vi får frågan varje dag blir vi  ställda och vet knappt vart ska vi börja? Ofta svarar vi med en följdfråga “är det viktigt för dig att det blir rätt?” En mall är ett papper med en text på. Juridik […]