Vikten av att juridiska handlingar bevaras i original

I strävan efter det papperslösa samhället och i takt med att digitaliseringen ökar gör vi oss av med papper som vi förr samlade hemma. Det finns dock vissa handlingar som är mycket viktiga att spara. Ett exempel på det är testamenten, vars innehåll endast blir gällande om originalet finns bevarat. Tyvärr finns testamenten inte registrerade […]