Ska vi skriva ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas före eller när som helst under ett äktenskap. Enskild egendom är egendom som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Det betyder förenklat att makar tillsammans bestämmer vilka saker som ska delas och vilka som inte […]

GDPR /vid uppdragsförfrågningar och event m.m.

När du lägger in dina personuppgifter på vår hemsida eller när du mailar eller ringer oss så sparas dina uppgifter i ett register hos oss under en kort tid. Vi behöver dina uppgifter för att kunna komma kontakt med dig. Utan dina uppgifter kan vi inte boka in möten eller ge dig uppdaterad information om […]

Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft. Nu kan du själv välja vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen den dag du inte längre kan fatta dina egna beslut. Fullmakten utgör ett alternativ till god man och förvaltare och ger dig möjlighet att själv planera din framtid. […]