Skydd för den efterlevande maken

Det finns en rättsregel i äktenskapsbalken 12:2 som innebär att för det fall ett äktenskap upplöses på grund av dödsfall har den efterlevande maken rätt att behålla sitt giftorättsgods för sig själv vid bodelningen. Regeln är en bodelningsregel, men det är bra om den omnämns redan i bouppteckningen.  Prata med en jurist om du önskar […]

Nya föreläsningar för föräldrar

Nu är hösten igång och Fjällmans juridiks jurister är ute och föreläser flitigt för företag, organisationer, trossamfund, föreningar, vårdcentraler, banker, mäklare mfl. Under 2018 har efterfrågan på föreläsningar i ämnet framtidsfullmakter varit stort. Då flera förfrågningar kommit in till oss om föreläsningar i även andra ämnen har vi glädjen att meddela att vi nu utökar […]

Risker med att upprätta sitt eget testamente

Vi får ofta frågan om vi kan skicka över en mall för testamente. Tyvärr är arvsrätten alldeles för komplicerad för att en mall ska kunna ge ett bra skydd. För att kunna säkerställa att testamentet får den effekt som testator (den som upprättar testamentet) vill behöver vi som jurister inom området ställa en rad frågor […]