Framtidsfullmakt: vad gäller beträffande gåvor och jäv?

Kan man ge gåvor med stöd av en framtidsfullmakt? Framtidsfullmakt är ett avtal där man kan reglera vem man vill skall företräda en den dag man själv inte kan ta hand om sig eller sin ekonomi längre, istället för en god man. Det kan bland annat handla om vem som får köpa, sälja och ge […]

Möt vår jurist: Moa Berglund

Vem är du? Jag heter Moa Berglund. Jag arbetar med ekonomisk familjerätt, främst med dödsbon men även upprättande av handlingar. Hur länge har du arbetat på fjällmans Juridik? Jag har varit en del av Fjällmansgänget sedan hösten 2015. Vilka avtal arbetar du med just nu? Just nu är det mest dödsbon och förvaltning av dödsbon […]

Framtidsfullmakt och jäv

Många oroar sig för att hamna i ett tillstånd dåman inte kan ta hand om sig själv och sin ekonomi. Genom den nya lagen om framtidsfullmakter finns nu möjligheten att utse någon som ska företräda en om man hamnar i en sådan situation. Till skillnad från att fåen god man såregleras framtidsfullmakter privat och ingen […]

Möt vår värderingsman Elisabeth Kolosh

Vem är du?  Jag heter Elisabeth Kolosh och är en hängiven föremålsperson. Vad jobbar du med?  Jag värdesätter mina klienters föremål, möbler, konst och lösöre. Jag är av Svenska Handelskamaren förordnad värderingsman och driver mitt företag ”Elisabeth Kolosh AB” där jag hjälper privatpersoner, jurister/advokater, institutioner och försäkringsbolag med värderingar. Hur länge har du hjälp Fjällmans […]

Möt vår jurist: Linn Widell

Vem är du? Mitt namn är Linn Widell och är jurist med inriktning på ekonomisk familjerätt. Jag arbetar primärt med familjerätt som berör dödsbon. Hur länge har du arbetat på fjällmans Juridik? Jag har vandrat vidare från en annan familjerättslig juristbyrå och välkomnades in i Fjällmans Juridik i mars i år. Vilka avtal arbetar du […]

Dödsboanmälan- vad är det?

För det fall den som avlider inte har så mycket tillgångar vid sitt frånfälle kan det bli aktuellt med en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. Det är kommunen där den avlidne bodde som ansvarar för detta. Här i Göteborgs kommun kan man generellt säga att om det finns mindre eller omkring 5 000 kronor kvar när […]

Möt vår jurist: Eva Nordgren

  Vem är du? Eva Nordgren, Ansvarig för Fjällmans Juridiks avdelning för juridik rörande dödsbon Hur länge har du arbetat på fjällmans Juridik? Sen 2002 Vilka avtal arbetar du med just nu? Bouppteckningar, arvskiften, testamenten Vad är det roligaste med ditt jobb? Att möta så oerhört många människor och känna att man hjälper någon genom […]

Fri förfoganderätt och full äganderätt

Det finns två olika sätt att ärva en persons kvarlåtenskap. Det första begreppet heter fri förfoganderätt och innebär att personen får fritt förfoga över det under sin livstid, men kan inte genom ett eget testamente styra över kvarlåtenskapen efter sin bortgång. Full äganderätt- det andra sättet- innebär istället att man kan upprätta ett testamente och […]