Skriva ett testamente efter ett videomöte per telefon

Just nu får vi många förfrågningar om att skriva testamenten och framtidsfullmakter till närstående som har blivit sjuka. För att vi ska kunna hjälpa till med det krävs det att vi kan träffa vår klient över ett videomöte. Det är enkelt och kan ske via telefon, Ipad eller dator. Vid mötet legitimerar vi klienten och […]