Ändra ditt testamente

Var det länge sedan du skrev ditt testamente? Om svaret blir ja vill vi att du plockar fram ditt testamente och läser igenom det.

Fundera kring detta:

 • Hur ser din familjesituation ut idag?
 • Har din civilstatus förändrats?
 • Finns det nya barn med i bilden?
 • Har någon närstående avlidit?
 • Har dina nära relationer förändrats?
 • Har din egendomsbild förändrats?
 • Vill du fortfarande samma sak? 

Om du är osäker på hur förändringarna i ditt liv har påverkat effekten av ditt testamente kan du ringa och tala med någon av våra jurister.

Vill du ändra ditt testamente?

 • Upphäv det tidigare testamentet.
 • Upprätta ett nytt testamente med en av våra jurister.
 • Skriv under testamentet med två samtidigt närvarande vittnen.
 • OBS: Inga överstrykningar och tillägg ska göras på ett befintligt testamente.

Hittar du inte testamentet? Aj då! tänk på hur du förvarar ditt nästa testamente – vi rekommenderar vår dokument-bevakningstjänst.