renovation - apartment during  restoration

Bra att skriva i ett bodelningsavtal

Fjällmans juridik hjälper till att skriva bodelningsavtal mellan makar och sambor. Ofta blir Kunderna hänvisade till oss från deras bank när deras egenskrivna avtal inte räcker till.

I ett bodelningsavtal är det bra om man skriver:

* Parternas personuppgifter
* Brytdag
* Antal år som man varit gifta/sambor
* Om det finns avtal parterna emellan
* Om det finns enskild egendom
* Värdet på tillgångar/skulder och hur värdet fastställts
* Vem av parterna som erhåller vad
* Om tillgångar ska fortsätta samägas
* Särskilda överenskommelser parterna emellan (svårt!)
* När och hur skiftet ska ske
* Vad som händer om skifte inte sker
* Om det är ett fullständigt eller partiellt avtal

Självklart finns det fler saker som kan vara bra att skriva i avtalet beroende på hur makarna/sambornas specifika situation ser ut.

Innan du skriver under ett avtal stäm alltid av med en jurist.