De juridiska orden

Vi jurister måste väga varje ord. Ett ord, så många betydelser. För oss ska orden bringa klarhet, inte oklarhet. Orden är vår styrka. Tänk att en jurist kan sitta i flera timmar och fundera över ett enda ord och det ordet kan bli helt avgörande för hur ett avtal tolkas i framtiden.