Young newlywed couple in a retro vintage car, groom driving while bride is waving through a window while they are leaving on their honeymoon

Detta kan ni inte skriva i ert äktenskapsförord

Det här kan du inte skriva i ett äktenskapsförord:

* Att förordet ska gälla under 10 år sedan upphöra automatiskt (tidsbegränsat)

* Att maken inte ska ärva den enskilda egendomen (regleras i annan handling)

* Att ni ska dela husets vinst/förlust på ett särskilt sätt (regleras i annan handling)

* Att en skuld ska vara enskild egendom

* Ange att din makes/makas saker är din enskild egendom (du måste äga sakerna)

* Ange att särskilda villkor ska gälla vid otrohet (ej villkora ett äktenskapsförord)

* Att giftorätten, d.v.s. det värde som man delar vid en skilsmässa ökar eller minskar gradvis (ej gradvis förändring)

* Ange att alla medel på ett konto ska vara enskild egendom (ej tillräckligt avgränsat)

* Ange att varje gång du betalar för en renovering så ökar din enskild egendom (renoveringar ökar inte ägande-%)

* Ange att din maka/make bestämmer vad som ska vara enskild egendom (det bestämmer ni tillsammans)

* Reglera att du äger 90 % av bostaden och din maka/make äger 10 % (ni kan inte reglera ägandet i förordet)

* Ange att sambor inte ska dela viss egendom (sambor kan inte ha ett äktenskapsförord)

* Ange att ditt privata pensionsparande ska vara din enskild egendom (ej tillräckligt avgränsat)

Listan kan göras lång och det här är bara några exempel på regleringar som man inte kan göra i ett äktenskapsförord.