Screen Shot 2018-11-05 at 16.18.12

Dina omständigheter formar ditt avtal

Du är som en sten som kastats i vattnet. Runt dig bildas det ringar. Ringarna är din barn, deras barn, dina syskon, dina föräldrar, deras föräldrar osv. Ringarna är också allt du har gjort i ditt liv och allt du kommer att göra. Varje val du gjort. Varje nej. Varje ja. Ringarna är dina omständigheter som vi jurister måste ta ställning till. Vi kan inte ändra det som varit men vi kan ändra det som blir. Det är spännande att hjälpa människor att forma deras framtid.