Finansiering av tvister

För att boka en tid med en jurist ring 031-361 83 76 eller maila
info-juridik(a)fjallmans.se

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

Finansiering

Många drar sig för att inleda en rättstvist med rädsla för att kostnaderna ska bli höga. Om du vänder dig till oss på Fjällmans Juridik kommer vi att gå igenom vilka kostnader som kan uppkomma. Tillsammans med dig kommer vi också att utreda vilka förutsättningar det finns för dig att få hjälp med finansieringen.

Genom din hemförsäkring kan du ha möjlighet till rättsskydd om en tvist har uppkommit. Om du har låg eller ingen inkomst, saknar andra tillgångar och saknar rättsskyddsförsäkring kan du få hjälp med finansieringen av den juridiska rådgivningen av staten. Det kallas rättshjälp.

Rättsskydd

Rättsskyddet täcker då delar av kostnaderna för den juridiska rådgivningen. Normalt uppgår självrisken till 20-25 procent av kostnaderna. Villkoren varierar dock mellan olika försäkringsbolag.

Exempel på tvister som normalt omfattas av rättskydd är tvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Om du är osäker på hur rättsskydd fungerar eller vilka villkor som gäller för just dig, ring ditt försäkringsbolag eller läs villkoren i försäkringsbrevet som du fick när du tecknade din försäkring.

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd!

Rättshjälp

Ansökan om rättshjälp görs till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen. Du får beskriva ditt ekonomiska underlag och bland annat ange dina tillgångar och skulder i en särskild blankett.

Rättshjälp kan beviljas någon vars ekonomiska underlag, dvs. beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, inte överstiger 260 000 kr.När beslut fattas om rättshjälp fastställer Rättshjälpsmyndigheten/domstolen en avgift, så kallad rättshjälpsavgift, som du ska betala utifrån dina ekonomiska förutsättningar. En förutsättning för att kunna få rättshjälp är att du som huvudregel själv betalat för minst en timmes rådgivning.

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp!

Ta hjälp av en jurist

Välkommen till en personlig familjejurist. Hos oss är du i trygga och kunniga händer.