Gåva

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila
info-juridik(a)fjallmans.se

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

Gåvobrev i Göteborg med omnejd

En gåva är en frivillig överföring av tillgångar. För att gåvan ska bli juridiskt bindande i alla led krävs att man upprättar ett gåvobrev. I Gåvolagen och Jordabalken finns det speciella krav på givaren, mottagaren och den aktuella gåvan. Det är viktigt att allt blir rätt då felaktigheter kan leda till att transaktionen blir ogiltig. I ett gåvobrev kan olika villkor lyftas in. Hur villkoren får utformas är reglerat i lag och i rättsfall.

En gåva utlöser inte kapitalvinstbeskattning. Notera dock att om viss ersättning utgått i samband med gåvan kan gåvan betraktas som ett köp varvid kapitalvinstbeskattning kan utgå.

När vi upprättar ett gåvobrev utgår vi från dig. Vi utreder ditt ärende noggrant, vi problematiserar och analyserar för att skapa ett hållbart gåvobrev med alla de villkor som krävs för att ändamålet med din gåva ska uppfyllas.

Har du frågor om gåvolöften, gåvor till barn, gåvor mellan makar eller sambor, gåvor till och från aktiebolag, att ge bostadsrätt i gåva, att ge fastighet i gåva eller annat: kontakta våra jurister.

Om du ska ge dina barn en gåva bör du fundera på om gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte. Reglera gåvan i ett gåvobrev för att förena gåvan med de villkor som du önskar.