Teckna samägandeavtal i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring  031-310 93 90  eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

En gård, ett fritidshus eller ett företag. Att äga något tillsammans kan vara svårt, olika viljor och drömmar kan leda till osämja. För att bevisa vad ni ursprungligen kom överens om kan ni upprätta ett samägandeavtal.

Ta hjälp av en jurist på Fjällmans Juridik i Göteborg för att slippa framtida tvister eller konflikter. Vi bistår er i att skriva ett heltäckande samägandeavtal, anpassat efter just er situation. Avtalet är bra att falla tillbaka på om en oenighet uppstår – och underlättar för alla.

Att äga något tillsammans

En del stora köp delas mellan flera personer. Inte sällan är det syskon som tillsammans köper ett sommarhus, där flera betalat men bara en står uppskriven som formell ägare. Då kan det vara klokt att skriva ett samägandeavtal för att reglera hur er gemensamma egendom ska förvaltas och hanteras.

Reglera rättigheter och skyldigheter i avtalet

Det gäller att teckna ett avtal när samägandet inleds, innan eventuella oenigheter. I avtalet kan ägarnas inbördes rättigheter och skyldigheter regleras. Ni kan exempelvis specificera vem som ska sköta den löpande förvaltningen av egendomen, och vad som ska gälla om någon vill sälja eller ge bort sin andel. Det går även att reglera hur egendomen får användas och hur avkastning ska fördelas.

Det finns ingen standardmall utan avtalet bör anpassas efter förhållandena för varje specifik situation.

Samäganderätt

Samägande av egendom regleras i lagen om samäganderätt. Det är en dispositiv lag som ni kan avtala bort genom ett samägandeavtal. Om ni inte avtalar bort lagen gäller den när ni äger något gemensamt.

Vid upprättande av samägandeavtal är det viktigt att det är tydligt skrivet för att eventuella tvister inte ska uppstå i framtiden. Det finns inga formkrav men det bör i avtalet framgå vad ni önskar reglera och hur. Rådet är att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att det blir rätt skrivet och juridiskt korrekt.

Upprätta samägandeavtal i Göteborg

När vi upprättar ett samägandeavtal problematiserar vi och lyfter fram alla tänkbara situationer som det kan finnas anledning att reglera. Tillsammans utformar vi ett heltäckande samägandeavtal efter era önskemål. Genom att teckna avtalet tidigt i samägandet av egendomen kan ni undvika osämja och erhålla en positiv upplevelse av att äga något tillsammans.

Ta hjälp av oss på Fjällmans Juridik. Vi ser till att ert samägandeavtal passar just er situation och har de vanligaste konfliktorsakerna tydligt reglerade. Kontakta oss redan idag!