Ska vi skriva ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas före eller när som helst under ett äktenskap. Enskild egendom är egendom som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Det betyder förenklat att makar tillsammans bestämmer vilka saker som ska delas och vilka som inte ska det vid en skilsmässa.

Om man har skrivit ett äktenskapsförord och vill ändra innehållet måste man skriva ett nytt. Detsamma gäller om man vill upphäva det.

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste man registrera det hos skatteverket.

Eftersom det inte finns någon blankett och då skatteverket inte läser igenom äktenskapsförordet är det bra att ta hjälp av en jurist vid upprättandet.

Våra klienter vill ofta skydda, gåvor, arv, bostäder och företag.