Förvaltning i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

 

När någon i din närhet går bort kan du behöva tid för sorg och bearbetning. Att förvalta ett dödsbo på samma gång kan vara både ansträngande och tidskrävande. Beroende på storleken kan dödsboets förvaltning även pågå under en längre tid.

 

Låt en av våra jurister på Fjällmans Juridik hjälpa dig med dödsboförvaltningen med alla praktiska saker – så kan du istället lägga ditt fokus på att sörja och försöka gå vidare.

 

Dödsboförvaltning

Att förvalta ett dödsbo kan vara både energi- och tidskrävande. Förvaltningen omfattar allt praktiskt som att betala räkningar, eftersända post, säga upp lägenhet, avyttra fastighet, bostadsrätt och lösöre samt ombesörja städning. Kort sagt räknas allt som personen ägde in i dödsboet. Fram till att ett arvskifte sker behöver boet både förvaltas och utredas. Det innebär kontakt med allt från banker och försäkringsbolag till andra aktörer för att säga upp avtal och abonnemang.

Praktisk förvaltning

Praktisk förvaltning kan innebära att vi adressändrar och säger upp eventuell lägenhet. Vi säger även upp förekommande försäkringar, prenumerationer, abonnemang, ställer av fordon samt hanterar lösöret. Vi ser dessutom till att bostaden töms och städas. Det gör att du kan lägga din tid på annat och ta dig vidare med din sorg på ditt sätt.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning kan omfatta att vi betalar dödsboets löpande räkningar, ombesörjer försäljning av bostadsrätt eller fastighet, säljer av värdepapper, upprättar deklaration och avslutar konton.

Del av en längre process

Dödsboavveckling är en process bestående av tre steg. Den sker genom bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Dödsboförvaltningen är den praktiska hanteringen och mellansteget i processen. Efter detta påbörjas arvskiftet, då arvet fördelas. Hela dödsboprocessen kan ta upp till 15 månader, men eftersom alla processer är unika i sitt slag, är det svårt att på förhand ange en exakt tid.

Få hjälp med juridik, ekonomi och administration

Vi har lång erfarenhet av dödsboförvaltning i Göteborg och våra jurister ser till att allt blir rätt och riktigt gjort från början till slut. Givetvis får ni en detaljerad redovisning över alla transaktioner då ni väljer att vi ska hjälpa er med dödsboförvaltningen.

 

Ta kontakt med oss på Fjällmans Juridik så hjälper vid dig med allt från juridiska frågor, ekonomiska angelägenheter och administrationen kring ett dödsbo. Vi vet hur ett liv sammanfattas på ett juridiskt och praktiskt sätt och gör allt för att hjälpa dig när någon i din närhet gått bort.

Kontakta oss