Arvskifte i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

 

När en person går bort ska arvet fördelas och den avlidnes saker och tillgångar ska skiftas. Det är en process som kan vara ansträngande, både på ett juridiskt och känslomässigt plan. Arvskiftet är det näst sista steget i boutredningen, det kommer efter bouppteckning och dödsboförvaltning, men innan avveckling av dödsboet.

 

Hos Fjällmans Juridik får ni hjälp från start. Våra jurister ser till att arvskiftet går så enkelt och smärtfritt till som möjligt. Vi finns till hands för att svara på alla frågor gällande fördelning av arv och juridiska rättigheter.

En sammanställning av dödsboet

När någon avlidit måste enligt lag en bouppteckning upprättas. Det är en sammanställning av dödsboets skulder, tillgångar, delägare och eventuellt testamente. Inom tre månader efter dödsfallet måste bouppteckningen påbörjas, och ska vid fullbordan registreras hos Skatteverket.

Tillgångar fördelas mellan arvingar

Efter att bouppteckningen har upprättats och registrerats ska boets tillgångar fördelas mellan arvingarna. Detta sker genom arvskiftet. Arvskifte är ett civilrättsligt avtal mellan alla delägare i ett dödsbo, en skriftlig handling som ska undertecknas av alla som har del i boet. Om det bara finns en arvinge behövs inget arvskifte göras. Finns det skulder i dödsboet har du som delägare inget personligt ansvar, om inte dödsboet kan betala skulderna skrivs de sannolikt av.

 

Ifall den avlidne var gift och förutom efterlevande make eller maka efterlämnar särkullbarn, ska arvskiftet föregås av bodelning.

Alla måste vara överens

För att arvskifte ska kunna genomföras måste samtliga dödsbodelägare vara överens. Är oenigheten svårlöst kan man tillsätta en skiftesman genom tingsrättens försorg, vilket bekostas av dödsboet. Det går även att ansöka om en boutredningsman som har i uppgift att ena arvtagarna för att få till stånd en frivillig överenskommelse. En sådan kan även besluta om fördelningen av arvet i ett tvångsskifte.

Oskiftat dödsbo

I särskilda fall kan delägare besluta om att inte skifta ett dödsbo. Det kan vara när dödsboet har ett företag som ska drivas vidare. När detta beslutas är det lämpligt att delägarna upprättar ett avtal om oskiftat dödsbo, där kan de reglera vem som ska förvalta dödsboet och företräda det i eventuella tvister. Där ska även framgå hur en avkastning från företaget ska användas.

Få hjälp av en jurist

Hanteringen av arvskifte liksom avveckling av dödsbo kräver ofta juridiska kunskaper. Samma gäller för upprättandet av bouppteckningen. Något som är bra att känna till är att arvsskatt finns inte längre finns kvar i Sverige, men däremot i andra länder. Det kan bli en otrevlig överraskning för efterlevande till en person som bosatt sig i ett annat land och avlidit där. Se till att få koll på hela processen genom att ha en kunnig jurist vid din sida.

Kontakta oss