Arvode

För att boka en tid med en jurist ring 031-361 87 15 eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

Hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök

Vad kostar juridisk rådgivning?

Vi på Fjällmans Juridik arbetar med juridisk rådgivning och vårt uppdrag omfattar därför inte bara upprättandet av ett avtal. Alla kunder och ärenden skiljer sig från varandra och en stor del av arbetet består i att sätta sig in i just er situation. Detta är en förutsättning för att kunna ta fram en juridisk lösning som har den funktion som är avsedd. Det är därför viktigt att förstå att det inte är avtalet i sig som är merparten av arbetet, utan vägen dit. Processen tar olika mycket tid från kund till kund och det är viktigt att inte stressa fram i onödan, både jurist och kund kan behöva tid för reflektion innan ärendet avslutas.

 

Vi på Fjällmans Juridik tar betalt för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut. Detta innefattar tid som läggs på uppstart av ärendet, rådgivningsmöten, telefonsamtal, mejlkorrespondens, utredningsarbete, upprättande, färdigställande m.m. Vi tar betalt för den tid som ärendet krävt oavsett om arbetet resulterat i ett juridiskt avtal eller inte.

 

Notera att fakturering sker månadsvis för upparbetat arvode.

Vårt arvode

Vårt arvode är 1 950 kr per påbörjad timme. Vårt mötesarvode är 2 750 kr per timme, se vidare om besök nedan.

 

 • Mötesarvode per påbörjade timme, 2 750 kr
 • Telefonsamtal och mail 0-15 min, 550 kr

Ungefärliga priser

Stäm gärna av de ungefärliga priserna med våra jurister. Tillägg för porto och administration tillkommer i samtliga ärenden. Alla priser är angivna inkl. moms.

 

Se tillägg för skyndsam hantering (avslut inom 7 arbetsdagar) nedan.

 

 • Bodelning makar, från 7 400 kr/make
 • Bodelning sambor, från 6 100 kr/sambo
 • Bodelningsavtal, från 7 200 kr (exkl. möten mm.)
 • Köpekontrakt + köpebrev för bostadsförsäljning, från 12 900 kr
 • Testamente, från 5 700 kr
 • Testamente ink. 1 h hembesök, från 8 200 kr
 • Enklare bouppteckning, från 6 700 kr
 • Arvskifte, från 6 700 kr
 • Deklaration, från 4 900 kr
 • Äktenskapsförord, från 5 700 kr
 • Samboavtal, från 3 600 kr
 • Samboavtal och skuldebrev från 7 700 kr (paketpris)
 • Gåvobrev, från 5 700 kr
 • Skuldebrev, från 5 700 kr
 • Fullmakt, från 5 700 kr
 • Framtidsfullmakt från 6 700 kr
 • Framtidsfullmakter (2 st med likvärdigt innehåll) från 10 500 kr
 • Registreringar, ansökningar och dyl., från 1 000 kr
 • Arkivering av rättshandling, depåavgift 1 995 kr
 • Rådgivning per telefon 0-30 min 975 kr
 • Rådgivning per telefon 30-60 min 1950 kr

 

Tilläggskostnader

 

 • Tillägg för skyndsam hantering (+1000/h)
 • Tillägg för obekväm arbetstid (+1000/h)
 • Tillägg för hembesök (+2 595 kr/besök)
 • Vid bokning av möte på annat kontor än vårt huvudkontor tar vi ut en rese- och spilltidskostnad om 1 000 kr.
 • Tilläggskostnader kan uppkomma i samband med att du behöver en snabb hantering av ditt ärende. Det är inte säkert att det alltid är möjligt med sk. skyndsam hantering då våra jurister har en hög arbetsbelastning.

 

Delfaktura

 

Du har möjlighet att dela upp din faktura på två månader. Överstiger arvodet 10 000 kr har du möjlighet att dela upp din faktura på tre månader.

 

Utbildning

 

En timmes kostnadsfri föreläsning i familjerätt på ditt företag/förening. Maila desiree@fjallmans.se.

Avbokning

Avbokning av kundbesök måste göras före kl. 12.00 dagen före kundbesöket. Om avbokning sker efter kl. 12.00 eller om kunden utan anmälan inte infinner sig till kundbesöket debiteras kunden för besöket.

Arkivering

Många rättshandlingar t.ex. gåvobrev, testamenten och skuldebrev finns inte registrerade vid någon myndighet. Det är därför avgörande att originalhandlingen kommer fram när den behövs. Ofta är kopior på juridiska handlingar inte formellt giltiga och tyvärr försvinner en stor mängd juridiska rättshandlingar varje år. På Fjällmans Juridik hjälper vi därför till med arkivering av olika rättshandlingar.

 

Arkivering av testamenten innebär en säker förvaring av originalhandlingen samt en bevakning mot Sveriges Begravningsbyråers Förbunds centrala register när ett dödsfall skett. Det innebär att vi vid ett dödsfall kan meddela de anhöriga om att det finns ett testamente hos oss.

 

Arkivering och bevakning av testamente kostar 1 995 kr.

Kampanjer

Fjällmans Juridik har regelbundet olika kampanjer, t.ex. rabatter på olika typer av rättshandlingar, paketerbjudanden o.s.v. Vill du ha information om dessa kan du hålla utkik på vår startsida.

Aktiviteter och utbildningar

Fjällmans Juridik har regelbundet olika aktiviteter med våra kunder och samarbetspartners. Det kan vara seminarium, utbildningar, frukostmöten, workshops, medverkan i sportevenemang o.s.v. Vill du ha information om dessa håll utkik på vår startsida.