Gåvobrev i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

 

En gåva är en frivillig överföring av tillgångar. För att gåvan ska bli juridiskt bindande i alla led krävs att du upprättar ett gåvobrev. När vi upprättar ett gåvobrev utgår vi från dig. Vi utreder ditt ärende noggrant, vi problematiserar och analyserar för att skapa ett hållbart gåvobrev med alla de villkor som krävs för att ändamålet med din gåva ska uppfyllas.

 

Har du frågor om gåvolöften? Det kan vara om gåvor till barn, gåvor mellan makar, sambor, gåvor till och från aktiebolag, att ge bostadsrätt i gåva, att ge fastighet i gåva eller annat. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Vi hjälper dig att upprätta gåvobrev i Göteborg med omnejd.

 

Upprätta ett giltigt gåvobrev

I Gåvolagen och Jordabalken finns det speciella krav på givaren, mottagaren och den aktuella gåvan. Det är viktigt att allt blir rätt då felaktigheter kan leda till att transaktionen blir ogiltig. I ett gåvobrev kan olika villkor lyftas in. Hur villkoren får utformas är reglerat i lag och i rättsfall.

 

En gåva utlöser inte kapitalvinstbeskattning. Notera dock att om viss ersättning utgått i samband med gåvan kan gåvan betraktas som ett köp varvid kapitalvinstbeskattning kan utgå.

 

Om du ska ge bort en fastighet i gåva måste du följa Jordabalkens regler. När gåvobrevet upprättats ska det bifogas med lagfartsansökan och skickas in till Lantmäteriet.

 

Gåva till barn

Ska du ge gåvor till dina barn finns det anledning att fundera på om gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte, om gåvan ska utgöra enskild egendom och om gåvan ska ges på särskilda villkor.

En gåva till barn anses enligt huvudregeln vara förskott på arv, om inte något annat skrivits i gåvobrevet eller i ditt testamente. När arvet sedan ska fördelas räknas gåvan av på ett särskilt sätt.

Gåvobrev mellan gifta makar

När det kommer till gåvor mellan gifta makar måste ett gåvobrev upprättas och registreras hos Skatteverket. Detta är för att skydda gåvan mot fordringsägare. Om gåvan ingår i giftorätten måste din äkta hälft ge sitt samtycke.

 

Står endast en av er som ägare på lagfarten till er gemensamma bostad? Då kan ni dela upp ägandet genom en gåva mellan er, eller genom bodelning under äktenskap. Det blir till ett skydd, ifall någon av er skulle bli sjuk eller avlida.

Gåvor mellan sambor

Gåvor kan inte överlämnas från den ena sambon till den andra, på ett sådant sätt att givaren inte längre har kontroll över egendomen. Det innebär att dyrbara gåvor mellan sambor inte blir skyddade mot givarens borgenärer. Regeln om registrering av gåvor gäller inte för sambor.

 

Om en sambo vill ge bort gemensamt bohag eller gemensam bostad måste den andra sambon ge sitt skriftliga samtycke. Vill du förena en gåva med villkor bör detta ske genom ett formriktigt gåvobrev.

 

Vi hjälper dig med gåvobrev

Att ge en gåva ska inte behöva vara krångligt. Fjällmans Juridik hjälper dig att upprätta giltiga gåvobrev i Göteborg med omnejd. Kontakta oss så reder vi ut frågetecken och skräddarsyr ett gåvobrev som passar dig och den gåva du vill skänka bort.