Bodelning i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring  031-310 93 90  eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

Det kan vara ett tufft beslut att skiljas eller separera från en partner. Oavsett om ni går isär som vänner eller ovänner är det skönt att få hjälp av en jurist vid en bodelning. Olika regler gäller beroende på om ni varit gifta eller sambor.

Kontakta oss för att få det stöd ni behöver. Fjällmans Juridik hjälper er att genomföra en bodelning och att skriva bodelningsavtal. Det underlättar för er i den situation ni befinner er i.

Bodelning mellan gifta makar

En bodelning mellan gifta kan göras både under pågående äktenskap, eller när äktenskapet upphör vid skilsmässa eller dödsfall.

 

 

Vid en skilsmässa

Vid en skilsmässa ska ni som makar reglera era egendomar och skulder i ett skriftligt bodelningsavtal. Genom att dela upp egendomar redan vid separationen har ni inte gjort en rättslig bodelning, och de muntliga avtal och löften som lämnas är därför inte bindande. Desto tidigare ni gör en bodelning vid skilsmässa, ju större är chanserna att utfallet blir rättvist.

Vid mötet med oss på Fjällmans Juridik berättar vi om allt gällande lagregler, ger råd och hjälper er med upprättandet av bodelningsavtalet.

Bodelning under pågående äktenskap

Bodelning kan även ske under bestående äktenskap. Genom en bodelning under äktenskap kan egendom överföras från den ena maken till den andra. Anledningarna till att göra en bodelning under äktenskap kan exempelvis vara att bringa klarhet i vem som äger vad eller att ni vill göra en ekonomisk utjämning.

Vi hjälper er att upprätta en anmälan till Skatteverket om att ni vill göra en bodelning under pågående äktenskap. Vi kan vidare hjälpa er med den efterföljande bodelningen, och att söka lagfart för en fastighet som överflyttats från en make till den andra.

Vid dödsfall

En bodelning behöver inte göras vid dödsfall om ni endast har gemensamma barn och det inte finns något testamente. I detta fall ärver den kvarlevande den avlidnes andel av boet.

Bodelning mellan sambor

När ni går isär som sambor får ni bodela. Sambor kan följa sambolagens bodelningsregler eller komma överens om att dela egendomen mellan sig på annat sätt. Om en sambo kräver att bodelning ska ske måste den andre sambon medverka till en sådan. Vid en bodelning mellan sambor värderas det gemensamma bohaget och den gemensamma bostaden, därefter beräknas sambornas respektive andelar. Om samborna har dold samäganderätt i egendom ska det beaktas vid bodelningen. Vid bodelning mellan sambor sker en hälftendelning om samborna inte upprättat något samboavtal.

Du kan begära bodelning senast ett år efter att samboförhållandet avslutats och en separation skett. Om din sambo har avlidit ska en begäran om bodelning ske senast vid bouppteckningsförrättningen. 

Gör en bodelning i Göteborg

Kontakta oss på Fjällmans Juridik för att få expertråd och hjälp vid en eventuell bodelning. Våra jurister ser till att underlätta er separation och upprättar ett tydligt bodelningsavtal vid skilsmässa.