Teckna samboavtal i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring  031-310 93 90  eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

Ska du och din partner flytta ihop? Det kan vara både spännande och nervöst att bli sambo med någon. Skriv ett skräddarsytt samboavtal för att se till att ha en trygghet att falla tillbaka på ifall ni väljer att dela på er i framtiden. I ett sådant kan ni i förväg bestämma exakt hur ni delar upp hemmet vid en eventuell separation.

Kontakta oss på Fjällmans Juridik. Vi hjälper er att upprätta ett tryggt samboavtal där ni delar upp hemmet på det sätt ni själva vill. Våra jurister kan sambolagen utan och innan, och svarar på alla frågor och funderingar ni kan tänkas ha. Teckna ett samboavtal i Göteborg.

Samboavtal och sambolagen

I sambolagen finns regler för bodelning mellan sambor. Den reglerar huvudsakligen hur er bostad och bohag ska delas när samboförhållandet upphör, genom separation eller om den ena sambon avlider. Enligt lagen ska bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk ingå i bodelningen vid en eventuell separation.

Avtala bort regler med samboavtal

I ett skriftligt avtal kan sambor avtala att sambolagens regler inte ska gälla vid en separation. Det är även möjligt att utforma samboavtalet så att bostad och bohag delas på ett sätt som skiljer sig från sambolagens delning.

Samboegendom

Bostad och tillhörigheter som du och din sambo köpt för gemensamt användande delas lika när någon av er kräver en bodelning. Skriv alltid ett juridiskt giltigt dokument vid bostadsköp, inte minst om ni går in med olika insatser. Värdet på bostaden som den ena parten köpt, ska fördelas lika mellan er om det är att betrakta som samboegendom.

Vid en separation spelar det med andra ord ingen roll vem som betalat för hus eller bostadsrätt, eftersom det ingår i bodelningen.

Skydda tillgångarna

Genom att dela på kostnader vid ett större köp, liksom att båda skriver under köpehandlingar och kvitton undviker ni att det blir osämja och orättvist vid separation eller dödsfall. Ett samboavtal gör dessutom att ni inte behöver dela lika vid en bodelning.

Sambor ärver inte varandra. Om den ena parten dör får den andra bara behålla halva den gemensamma bostaden och hälften av de gemensamma sakerna. Resten går till den avlidna partens familj. För att undvika en sådan situation är det klokt att även upprätta ett testamente.

Ägodelar som inte omfattas av bodelningen

Det som inte omfattas av sambolagens regler vid bodelning är ägodelar och egendom som införskaffats innan ni flyttade ihop. Även egendom som inte är kopplad direkt till det gemensamma boendet utesluts i sambolagen. Det kan till exempel vara sparkapital, en segelbåt eller en bil. Detta går till den som står som ägare.