Tjänster för företag

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila info-juridik@fjallmans.se

 

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

Nu erbjuder Fjällmans Juridik tjänster för dig som äger och/eller driver eget företag.

Företagspaket:

  • Äktenskapsförord
  • Testamente
  • Framtidsfullmakt

 

Hela paketet: frånpris 20 000 kr ex moms.

 

Fristående handlingar: ca 6 000 – 10 000 kr ex moms.

 

Extra tjänster:

  • Bodelning
  • Bouppteckning och arvskifte

 

Fristående handlingar: ca 8 000 – 20 000 kr ex moms.

 

Äktenskapsförordet kan omfatta aktier, avkastning, lön, pensionsavsättningar m.m.

 

Ofta finns det ett krav i aktieägar- och kompanjonavtal att avtalsparterna ska ingå ett äktenskapsförord. Om man inte följer detta krav kan rätt till inlösning och skadestånd förekomma. Ett äktenskapsförord kan hindra att en före detta parter får rätt till bolagets värde eller blir delägare.

 

Testamentet reglerar vem som ska ärva ditt företag. Har du en plan för ditt företag? Är det flera arvtagare? Ska de erhålla företaget med några villkor som t.e.x. krav på att ingå ett aktieägaravtal? Ska hembud gälla om arvtagaren önskar att sälja sin del av företaget?

 

Framtidsfullmakten reglerar vem som ska ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Vem ska ta hand om bolaget om du blir sjuk? Vem får teckna bolagets firma? Vem får sälja eller avveckla bolaget?

 

Bodelningsavtal reglerar bland annat vem som ska äga och fortsätta driva bolaget och till vilket pris den andra parten ska bli kompenserad.

 

Tillsammans med våra parters kan vi även hjälpa dig med:

  • Aktieägaravtal
  • Kompanjonavtal
  • Värdering av bolag vid bodelning
  • Skatteberäkningar vid bodelning
  • Företagsöverlåtelser

 

Kontakta oss