Framtidsfullmakt i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

 

Vi på Fjällmans Juridik är specialiserade på att upprätta framtidsfullmakter. Har du frågor kring framtidsfullmakter är du välkommen att höra av dig till oss.

Upprätta framtidsfullmakt i Göteborg

Vill du ha ett personligt alternativ till god man eller förvaltare – ifall du skulle bli sjuk eller inte kunna fatta egna beslut? Då är en framtidsfullmakt något du kan upprätta hos oss.

 

En sådan ger dig möjlighet att själv välja vem eller vilka som försvarar dina ekonomiska och personliga intressen om något skulle hända dig.

Trygga din framtid

Oavsett hur din livssituation ser ut idag riskerar vi alla att en dag hamna i en situation där vi inte längre är kapabla att ta hand om vår ekonomi eller personliga angelägenheter. Om du drabbas av en demenssjukdom är det inte säkert att dina närmaste anhöriga har rätt att företräda dig vid till exempel en fastighetsförsäljning eller ärenden hos banken. Du kommer då att bli förordnad en god man som får företräda dig i den här typen av angelägenheter.

Bestäm vem som ska företräda dig

Ett alternativ till en god man är en framtidsfullmakt. Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft i juli 2017. Genom en framtidsfullmakt kan du på förhand bestämma vem som ska företräda dig den dag du inte längre är kapabel att ta hand om din ekonomi och din person.

 

Bra att veta är att en framtidsfullmakt inte gäller beslut kring medicinsk vård eller tandvård.

Underlätta för din familj

Undvik att en slumpmässigt utvald god man styr din ekonomi eller tar andra beslut i relation till dig och ditt liv. Framtidsfullmakten är en trygghet där du kan välja någon du litar på ska företräda dig och fatta beslut i ditt läge. En helt vanlig fullmakt kan förlora sin giltighet när du som fullmaktsgivare inte längre har förmåga att ta egna beslut, till exempel om du skulle drabbas av en demenssjukdom eller liknande. Säkra istället upp med en framtidsfullmakt som tar vid om detta skulle ske. Det kan ge dina anhöriga en rättslig möjlighet att hjälpa dig.

Formella krav på en framtidsfullmakt

Det finns en del krav som måste uppfyllas för att en framtidsfullmakt ska bli juridiskt giltig:

 

  • Du som skriver fullmakten måste vid tidpunkten vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter.Fullmakten ska vara skriftlig.
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.
  • Fullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för.
  • Fullmakten ska visas upp i original när den används, till exempel på banken.
  • Det ska även framgå vilka angelägenheter fullmakten omfattar. Om det är personliga eller ekonomiska angelägenheter – eller båda.

Det kan vara allt från att betala räkningar och förvalta tillgångar du har, till att ta hand om hyresavtal och dina abonnemang.

 

Se till vara noggrann med formkrav och andra rekvisit för att fullmakten ska gälla.

 

Få hjälp av en jurist

Ta hjälp av oss på Fjällmans Juridik för att upprätta en fullmakt som värnar om din framtid och trygghet. Våra jurister har bred kunskap om familjejuridik och ser till din framtidsfullmakt blir utformad på det sätt du själv vill.

Kontakta oss