Äktenskapsförord i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

 

Genom att teckna ett äktenskapsförord förebygger ni diskussioner, osämja och tvister om något inträffar, som en skilsmässa eller ett dödsfall. Det skapar trygghet och gör en jobbig situation enklare att hantera.

 

Ta hjälp av en jurist för att skriva ett äktenskapsord i Göteborg. Vi på Fjällmans Juridik ser till att ert äktenskapsförord blir som ni önskar.

Så fungerar ett äktenskapsförord

När du gifter dig vill du förmodligen inte tänka att äktenskapet någon gång i framtiden kan upphöra. Dessvärre är det något som kan ske. Då kan det vara skönt att ha ett äktenskapsförord att falla tillbaka på.

 

Äktenskapsförordet är ett avtal mellan makar. Om ni inte har ett sådant, delas värdet av all egendom lika vid en skilsmässa eller om någon av er avlider. Det gäller oavsett vem av er som köpt egendomen eller sparat ihop pengar på ett bankkonto. Detta är på grund av att egendomen är att betrakta som giftorättsgods.

Avtala bort giftorätten

Vill ni undgå att dela lika vid bodelning? Då bör ett äktenskapsförord skrivas. Här kan ni avtala bort hela eller delar av giftorätten, och göra tillgångar till enskild egendom. Det kan till exempel vara ett sommarhus du vill behålla på din sida av släkten oavsett vad som händer. Eller ett företag som den ena av er byggt upp och gärna vill hålla utanför giftorätten. Äktenskapsförordet kan gälla egendom som ni, eller någon av er, äger idag, såväl som egendom som förvärvas i framtiden.

Registrera hos Skatteverket

Äktenskapsförord måste undertecknas av båda makar, dateras och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

 

Vill ni ändra något i äktenskapsförordet? Då behöver ni skriva ett nytt och registrera det igen. Det går alltid att göra enskild egendom till giftorättsgods igen. På Fjällmans Juridik rekommenderar vi att ni ser över ert äktenskapsförord med jämna mellanrum, då små förändringar idag kan medföra stora förändringar i hur egendomen fördelas i framtiden.

Ta hjälp av en jurist

Det är viktigt att tänka på alla de konsekvenser som olika formuleringar av ett äktenskapsförord för med sig. Inte minst för att en framtida bodelning verkligen ska få de följder som avsetts. Det gör att ni slipper konflikter och missförstånd vid en eventuell bodelning längre fram.

 

Genom att anlita en jurist utformas avtalet på det sätt ni själva vill – och för er specifika situation. Det gör även att förordet tar hänsyn till skatter, fastigheter, lån, testamenten och eventuella arv. Kontakta oss på Fjällmans Juridik så hjälper vi er att skriva ett äktenskapsförord anpassat efter era tillgångar och önskningar.

 

Kontakt