Upprätta skuldebrev i Göteborg

Att låna ut pengar är inget ovanligt. Men även ett personligt lån bör regleras i ett skuldebrev för att undvika missförstånd eller osämja. Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en summa pengar. Här ska det framgå hur stort belopp som lånats ut, vem som lånat ut, vem som mottagit lånet samt när och hur betalning ska ske.

 

Kom ihåg att du aldrig bör låna ut pengar utan att kräva att ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet utgör ett bra bevismedel för att styrka din rätt till betalning. Vi på Fjällmans Juridik hjälper dig att upprätta skuldebrev i Göteborg med omnejd.

 

Ett skriftligt bevis

Ett skuldebrev är ett skriftligt löfte eller erkännande om en penningskuld. Där förtydligas hur mycket som är utlånat och vad som ska betalas tillbaka, liksom när och hur. Kanske finns det en eventuell ränta? Eller ett särskilt datum då skulden ska vara återbetald? Ett juridiskt skuldebrev reder i princip ut följande frågor:

 

  • Vem är långivare (borgenär)?
  • Vem är låntagare (gäldenär)?
  • Vad är totalsumman av skulden?
  • Ska amortering av skulden ske?
  • Ska ränta utgå på beloppet?
  • När förfaller skulden?
  • Ska hela skulden förfalla till betalning om delbetalning av skulden ej görs i tid?

 

Allt detta och mer kan du reglera i det skriftliga beviset om skuld och återbetalning. Med en jurist till hjälp kan skuldebrevet skräddarsys helt i enlighet med dina önskemål och preferenser. Det hjälper dig och din låntagare att få till ett tryggt och giltigt kvitto på skulden och hur den ska hanteras framåt.

Vanliga situationer med skuldebrev

Enligt Ärvdabalken ärver makar varandra endast i vissa fall. Om ni som gifta har barn från tidigare förhållande eller äktenskap, ärver barnen i första hand – det kan göra att det finns anledning att upprätta ett testamente som reglerar hur och när arvet ska fördelas.

 

Vill du att någon utomstående ska ärva något, eller vill du att en specifik sak ska tilldelas någon vid arvskiftet? Då bör du reglera det i ett testamente.

Måste ett skuldebrev förnyas?

Som sambo saknar du arvsrätt. Skulle din sambo avlida ärver dennes kvarvarande släktingar tillgångarna. Det enda du har rätt till är hälften av värdet på den bostad och det bohag ni köpt för gemensamt bruk. Vill ni som sambor ha ytterligare efterlevandeskydd måste ni upprätta ett testamente eller gifta er.

 

Om ni har barn från tidigare förhållanden bör ni även fundera över om barnet eller barnen ska få ut sitt arv efter sin förälder direkt, eller först efter att den efterlevande sambon avlidit.

Behöver inte bevittnas

Enligt Ärvdabalken ärver makar varandra endast i vissa fall. Om ni som gifta har barn från tidigare förhållande eller äktenskap, ärver barnen i första hand – det kan göra att det finns anledning att upprätta ett testamente som reglerar hur och när arvet ska fördelas.

 

Vill du att någon utomstående ska ärva något, eller vill du att en specifik sak ska tilldelas någon vid arvskiftet? Då bör du reglera det i ett testamente.

När skulden är betald

Som sambo saknar du arvsrätt. Skulle din sambo avlida ärver dennes kvarvarande släktingar tillgångarna. Det enda du har rätt till är hälften av värdet på den bostad och det bohag ni köpt för gemensamt bruk. Vill ni som sambor ha ytterligare efterlevandeskydd måste ni upprätta ett testamente eller gifta er.

 

Om ni har barn från tidigare förhållanden bör ni även fundera över om barnet eller barnen ska få ut sitt arv efter sin förälder direkt, eller först efter att den efterlevande sambon avlidit.

Upprätta ett tryggt skuldebrev

Som sambo saknar du arvsrätt. Skulle din sambo avlida ärver dennes kvarvarande släktingar tillgångarna. Det enda du har rätt till är hälften av värdet på den bostad och det bohag ni köpt för gemensamt bruk. Vill ni som sambor ha ytterligare efterlevandeskydd måste ni upprätta ett testamente eller gifta er.

 

Om ni har barn från tidigare förhållanden bör ni även fundera över om barnet eller barnen ska få ut sitt arv efter sin förälder direkt, eller först efter att den efterlevande sambon avlidit.

Kontakta oss