Upprätta skuldebrev i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

 

Att låna ut pengar är inget ovanligt. Men även ett personligt lån bör regleras i ett skuldebrev för att undvika missförstånd eller osämja. Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en summa pengar. Här ska det framgå hur stort belopp som lånats ut, vem som lånat ut, vem som mottagit lånet samt när och hur betalning ska ske.

 

Kom ihåg att du aldrig bör låna ut pengar utan att kräva att ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet utgör ett bra bevismedel för att styrka din rätt till betalning. Vi på Fjällmans Juridik hjälper dig att upprätta skuldebrev i Göteborg med omnejd.

Ett skriftligt bevis

Ett skuldebrev är ett skriftligt löfte eller erkännande om en penningskuld. Där förtydligas hur mycket som är utlånat och vad som ska betalas tillbaka, liksom när och hur. Kanske finns det en eventuell ränta? Eller ett särskilt datum då skulden ska vara återbetald? Ett juridiskt skuldebrev reder i princip ut följande frågor:

 

  • Vem är långivare (borgenär)?
  • Vem är låntagare (gäldenär)?
  • Vad är totalsumman av skulden?
  • Ska amortering av skulden ske?
  • Ska ränta utgå på beloppet?
  • När förfaller skulden?
  • Ska hela skulden förfalla till betalning om delbetalning av skulden ej görs i tid?

 

Allt detta och mer kan du reglera i det skriftliga beviset om skuld och återbetalning. Med en jurist till hjälp kan skuldebrevet skräddarsys helt i enlighet med dina önskemål och preferenser. Det hjälper dig och din låntagare att få till ett tryggt och giltigt kvitto på skulden och hur den ska hanteras framåt.

 

Vanliga situationer med skuldebrev

Det är klokt att upprätta ett skuldebrev när du och din partner till exempel köper ett hus eller bostadsrätt gemensamt. Kanske betalar ni olika stor kontantinsats? Då kan ni reglera skulden i ett skuldebrev så att värdet av bostaden fördelas rättvist vid en eventuell separation.

 

Vid en separation mellan två ogifta partners behövs dessutom ett samboavtal för att fördelningen ska bli rätt och rättvis i förhållande till respektive insats i köpet.

Måste ett skuldebrev förnyas?

Preskriptionstiden för fordringar mellan privatpersoner är tio år. För att ett lån inte ska preskriberas och förlora sin verkan efter tid behöver ett preskriptionsavbrott komma till stånd. Det innebär till exempel att skuldebrevet ni upprättade behöver förnyas, eller att låntagare betalar av en del av lånet. Det kan även vara så att låntagaren får en skriftlig påminnelse om skulden från dig som långivare. När ett preskriptionsavbrott sker förnyas preskriptionstiden.

Behöver inte bevittnas

Ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att det ska bli giltigt. Att veta är dock att det kan vara bra att det sker en bevittning, för att kunna styrka att parternas underskrifter är äkta och att de som skrivit på varit vid sina sinnens fulla bruk när så skedde.

När skulden är betald

När skulden är betald är det viktigt att detta antecknas på skuldebrevet. Annars kan låntagaren riskera att behöva betala av skulden flera gånger. Du som låntagare bör kräva tillbaka kvittot på skulden när du är klar med betalningen, och riva detta.

Upprätta ett tryggt skuldebrev

Ett skuldebrev är något som är bra att kunna falla tillbaka på ifall oenighet eller missförstånd uppstår vid utlåning av pengar. Kontakta oss på Fjällmans Juridik så hjälper vi dig med att upprätta ett juridiskt giltigt skuldebrev som passar dig och din situation.

Kontakta oss