juridisk rådgivning

Upprätta testamente i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila
info-juridik(a)fjallmans.se

 

Ett testamente är en handling med vilken du kan bestämma vad som skall hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Dokumentet kan underlätta för anhöriga och förhindra en framtida arvstvist. I testamentet fördelar du dina tillgångar, och du kan bestämma vilka förbehåll som ska gälla för arvet.

Skriva testamente hos oss

Oavsett hur du väljer att leva ditt liv, ensam eller tillsammans med någon, är det bra att se över ditt juridiska skydd. Om du väljer att upprätta ett testamente är det viktigt att det sker på rätt sätt för att utfallet ska bli som tänkt. Säkerställ att det uppfyller lagens formkrav och är giltigt genom att låta en jurist upprätta det.

 

På Fjällmans Juridik hjälper vi dig att upprätta ett både tydligt och giltigt testamente – som fördelar dina tillgångar på det sätt du vill, med de förbehåll du önskar.

Gifta

Enligt Ärvdabalken ärver makar varandra endast i vissa fall. Om ni som gifta har barn från tidigare förhållande eller äktenskap, ärver barnen i första hand – det kan göra att det finns anledning att upprätta ett testamente som reglerar hur och när arvet ska fördelas.

 

Vill du att någon utomstående ska ärva något, eller vill du att en specifik sak ska tilldelas någon vid arvskiftet? Då bör du reglera det i ett testamente.

Sambor

Som sambo saknar du arvsrätt. Skulle din sambo avlida ärver dennes kvarvarande släktingar tillgångarna. Det enda du har rätt till är hälften av värdet på den bostad och det bohag ni köpt för gemensamt bruk. Vill ni som sambor ha ytterligare efterlevandeskydd måste ni upprätta ett testamente eller gifta er.

 

Om ni har barn från tidigare förhållanden bör ni även fundera över om barnet eller barnen ska få ut sitt arv efter sin förälder direkt, eller först efter att den efterlevande sambon avlidit.

Ensamstående

Som ensamstående är det viktigt att du funderar på hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Om du saknar arvingar eller vill att tillgångarna ska tillfalla någon särskild, bör du upprätta ett testamente. Dina barn är dina primära arvingar. Ifall dessa inte längre finns kvar, men själva har barn – kommer dina barnbarn kunna kräva ut sin laglott

 

Du kan testamentera vad du vill till vem du vill, och testamentet kan ändra arvsordningen.

Se över befintliga testamenten

Vi rekommenderar att du ser över ditt testamente med jämna mellanrum. Ibland kan familjeförhållanden ha ändrats över tid, vilket gör att en tillämpning av testamentet ger ett annat resultat än vad som var det ursprungliga syftet med handlingen. Det kan då vara nödvändigt att upprätta ett nytt testamente, så att arvet fördelas på det sätt som var tänkt.

 

Testamentet skall upprättas skriftligt och bevittnas av två personer. Det gäller före lag, även om lagändringar skett sedan testamentet skrevs. Anlita en sakkunnig person för att få hjälp med att upprätta testamentet för att få det utfall du önskat.

 

På Fjällmans Juridik hjälper vi dig att upprätta nya testamenten och granska befintliga.

 

Bevakning av testamente

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det är därför avgörande att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. En kopia är inte formellt giltig.

 

Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente, vilket innebär att vi förvarar originalhandlingen och bevakar den mot ett centralt register för dödsfall. Vi meddelar anhöriga att ett testamente finns och att vi har originalet om testatorn avlidit.

Var förvarar jag mitt testamente?

En vanlig fråga som ofta uppkommer vid upprättande av testamente är ”Var förvarar jag det sedan?” Till skillnad från exempelvis äktenskapsförord så registreras inte testamenten vid någon myndighet. Det är alltså upp till testator, det vill säga den som upprättar testamentet, att själv förvara det.

 

Många lägger mycket tid och pengar för att få sin vilja nedskrivet på ett bra sätt. Det är vanligt att man upprättar sitt testamente i unga år, i samband med köp av ny bostad, tillökning i familjen eller förändring i familjeförhållandena på annat sätt. Förhoppningsvis är det många år kvar till testamentet kommer att behöva hanteras, vilket ställer krav på att det förvaras på ett bra sätt över tid och inte försvinner under årens gång.

 

Frågan om var testamente förvaras har uppkommit mer och mer i och med att fler bankfack läggs ned. Testamentet bör förvaras på en plats där testatorn och de efterlevande senare kan hitta det. Det är även bra om testamentet är skyddat mot exempelvis brand.

 

Vi möter ofta efterlevande eller nära anhöriga som inte vet om det finns något testamente eller var det i så fall kan finnas förvarat. Det är oerhört viktigt att testamentet i original kommer fram vid ett dödsfall då en kopia av testamentet inte är juridiskt giltigt.

 

Önskas hjälp med förvaring av testamente finns möjligheten att förvara det hos oss på Fjällmans Juridik mot en engångskostnad. Testamentet förvaras då på en brandsäker plats. Tjänsten är även kopplad till ett rikstäckande register, vilket innebär att vi blir informerade om dödsfallet för de som valt att förvara sitt testamente hos oss och vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige. När vi får denna information kontaktar vi de anhöriga om att det finns handlingar hos oss. På så vis ligger handlingarna säkert hos oss och kommer alltid fram när det behövs.

 

Är du intresserad av att förvara ditt redan befintliga testamente hos oss eller önskar du att vi upprättar ett testamente efter dina önskemål och förvarar det hos oss? Om så är fallet vänligen kontakta oss så hjälper vi dig, självklart går det bra att även förvara andra handlingar på samma sätt.

Kontakta oss