Att skilja sig som vänner

Vid en skilsmässa skall en bodelning göras för att dela upp alla tillgångar och skulder. Det kan vara allt från en bostad, en bil, möbler, aktier eller tjänstepension. Alla tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord eller gåva/arv skall ingå i bodelningen.

Att dela lika är inte alltid den bästa lösningen för alla par, det viktigaste är att hitta en lösning som båda känner sig nöjda med. Som exempel kan ett par äga två bilar, vid bodelningen väljer de att behålla varsin bil. De kan vara överens om att inte kompensera varandra för bilarnas olika värde.

Man kan även komma överens om att fortsätta att äga en bostad tillsammans. Det kan vara för att man vill att barnen skall kunna bo kvar men att värdet på bostaden är för högt för att en make skall kunna lösa ut den andre.

Tre viktiga saker att tänka på:

  • Ett överenskommet bodelningsavtal inte får drabba t.ex. banken negativt.
  • Ett underskrivet bodelningsavtal är bindande och kan vara svårt ändra i efterhand.
  • Det är viktigt att all egendom skrivs med i bodelningsavtalet för att en av makarna inte skall kunna begära att den odelade egendomen skall bodelas vid ett senare tillfälle.

Sammanfattningsvis finns det alltså en stora möjligheter för makar att tillsammans med en familjejurist komma fram till ett avtal som passar just deras situation.

/ Fjällmans Studentpool juristerna Stina Anderberg Jiziri och Eveline Hammarfjord