Behöver jag dela min bostad vid en separation?

Idag fick Fjällmans juridik in några frågor som vi tänkte besvara kort.

  1. Jag har hört att om jag köpt bostaden själv och senare blir sambo genom att min partner flyttar in hos mig, så äger jag fortfarande ensam hela min lägenhet vid en ev. separation. Stämmer det?

Juristen svarar:  vem som äger en bostad styrs av vem som betalar. Om en sambo betalar 100 % för en bostad äger denna sambo 100 % av bostaden. Om en bostad införskaffats för gemensamt bruk och en sambo betalat 100 %, äger denna sambo bostaden till 100 % men den andra sambon har rätt till halva värdet vid en bodelning. Därför är det viktigt att skilja på äganderätt och rätt till ett värde vid bodelning.

  1. Jag har hört att alla saker jag köpt och fått innan vi blev sambo förblir mina vid en ev. separation, däremot kommer allt jag köpt (betalat själv) och fått efter vi blev sambo att anses ägas av oss båda och därmed splittas lika mellan oss vid en ev. separation. Stämmer det?

Juristen svarar: även här är det viktigt att skilja på äganderätt och vad som ingår i en bodelning mellan sambor. Allt du köper äger du oberoende om du är singel, sambo eller gift. Vid en bodelning har din sambo rätt till halva värdet av de saker du köpt för gemensamt bruk till det gemensamma hemmet (gemensamt bohag). Det betyder att de saker som du köper till ert gemensamma hem kommer att ägas av dig men din sambo kommer att ha rätt till halva värdet av dessa saker vid en bodelning.

Lösning: Samboavtal och skuldebrev som är anpassade efter er situation.