Behöver vi ett testamente om vi är gifta?

Enligt Ärvdabalken, lagen som styr hur ens kvarlåtenskap ska fördelas, ärver makar varandra framför gemensamma barn samt framför arvingar i andra och tredje arvsklassen. Men om det däremot finns särkullbarn ärver särkullbarnen direkt. Giftermålet är således inget skydd mot ens makes särkullbarn. Om man vill att ens make ska ärva istället för ens barn behöver man upprätta ett testamente. Med ett testamente kan man förordna så att ens barn bara får ut sin laglott. Laglotten är halva arvslotten. Det innebär att hälften av ens kvarlåtenskap kan den efterlevande maken ärva genom ett testamente. Om inget annat framgår av testamentet ärver makar varandra med fri förfoganderätt. Det innebär att när den efterlevande maken avlider ska en del av dennes kvarlåtenskap gå till den först avlidnes arvingar. Det går således inte till den efterlevande makens arvingar och den efterlevande maken kan inte styra över hela kvarlåtenskapen genom testamente. Har man därför önskemål om att någon annan än ens legala arvingar ska ärva behöver man upprätta ett testamente.   

Ett annat skäl att upprätta ett testamente är att skydda sina barn med enskild egendom.