Close-up image of woman writing in notebook with copy space while sitting at the rough wooden table

Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft. Nu kan du själv välja vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen den dag du inte längre kan fatta dina egna beslut.

Fullmakten utgör ett alternativ till god man och förvaltare och ger dig möjlighet att själv planera din framtid. Med en framtidsfullmakt behåller du kontrollen över de frågor som har stor betydelse för dig.

Framtidsfullmakten hjälper dig när du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller av andra anledningar drabbas av ett försvagat hälsotillstånd.

Vi hjälper dig att formulera handlingen på rätt sätt. tel. 031-310 93 90.

Copy link
Powered by Social Snap