Dödsboanmälan- vad är det?

För det fall den som avlider inte har så mycket tillgångar vid sitt frånfälle kan det bli aktuellt med en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. Det är kommunen där den avlidne bodde som ansvarar för detta. Här i Göteborgs kommun kan man generellt säga att om det finns mindre eller omkring 5 000 kronor kvar när begravning, gravsten, minnesstund o liknande är betalda så är dödsboanmälan aktuellt. Dock prövar kommunen alla ärenden enskilt, vilket innebär att det kan vara svårt att uttala sig generellt. Har du frågor om dödsboanmälan- vänd dig till din kommun.