Den juridiska mallen, en falsk trygghet

 

Vi jurister får dagligen frågan ”kan jag använda en mall från internet?” Även om vi får frågan varje dag blir vi  ställda och vet knappt vart ska vi börja? Ofta svarar vi med en följdfråga ”är det viktigt för dig att det blir rätt?”

En mall är ett papper med en text på. Juridik är mer än text på ett papper.

När du sitter med mallen framför dig bli våra frågor ”förstår du vad de olika formuleringarna betyder?” och ”förstår du vad effekten av dem blir?”

Sen går vi vidare ”är det någon formulering eller något villkor som saknas?” Ditt svar kanske blir ”hur ska jag veta det?” Ser ni problemtiken? Texten ser fin och byråkratisk ut, vissa ord kanske du känner igen, men tänk om det är orden som saknas som är de ord som var viktiga för dig.

Till skillnad från en mall kan en jurist ställa frågor och ge juridiska råd. Juristen kan anpassa avtalet efter dina omständigheter och Juristen kan se din situation i flera led.

En mall kanske erbjuder dig rutor att kryssa i. ”Ska gåvan vara enskild egendom?”

Oj! mallen glömde berätta för dig att makar inte kan reglera enskild egendom i ett gåvobrev.

Oj! mallen glömde informera om registreringskravet för äktenskapsförord.

Osv…

Vi brukar säga att en mall inte tar ansvar. Vem ska ska stå tillsvars när det blir fel? Okunskap räddar oss inte.

Ett dåligt avtal kan både bli en dyr historia i framtiden och utfallet kan bli något helt annat än det du önskade.