Föreläsningar på Seniorfestivalen 2024

Seniorfestivalen 2024

Vi på Fjällmans Juridik deltar återigen på Seniorfestivalen i Göteborg mellan den 20:e och
22:a mars för att erbjuda våra tjänster till seniorer som önskar utforska juridiska aspekter av
livsplanering och familjerätt. Vi öppnar vår monter C 03:39 mellan kl. 10:00 och 16:00 för
frågor och diskussion med våra erfarna jurister.

Vi presenterar även tre exklusiva föreläsningar, nytt tema varje dag, kom och lyssna vid
Seminariescenen.

Onsdag: Fallgropar i testamenten
Varför färdiga mallar från nätet inte blir som man har tänkt sig och kan bli typiska fallgropar
vid upprättande av testamente. Jur. Kand. Jurist Sara Hellman delar insikter kring potentiella
utmaningar som kan uppstå vid användning av standardiserade testamentmallar och betonar
vikten av välformulerade testamenten för att säkerställa smidiga bouppteckningar och
arvskiften.

Torsdag: Särbo, sambo eller gift? Rättsliga överväganden
Från att bo ensam till att bo tillsammans, till en förlovning och plötsligt dödsfall. Har man
varit tillsammans spelar det ingen roll – eller? Är det någon skillnad på mitt och ditt bara för
att man gifter sig? Jur.kand. Carolina Corneliusson Morberg utforskar de juridiska
konsekvenserna av olika civilstånd, inklusive samboförhållanden och äktenskap, med fokus
på egendomsrättsliga frågor och arvsrättsliga anspråk.

Fredag: Framtidsfullmakt – Säkra din rätt till självbestämmande
Framtidsfullmakter stärker ditt självbestämmande genom att förbättra dina möjligheter att
planera för framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dig.
Jur.kand. Hanna Gow presenterar fördelarna med framtidfullmakter som ett verktyg för att
bevara individens autonomi och beslutsrätt vid framtida oförmåga. Genom att planera och
upprätta en framtidsfullmakt kan man undvika behovet av rättslig förvaltning genom
samhällets system med god man och förvaltare.

Anslut till våra föreläsningar och monter för att få professionell vägledning och klarhet i
juridiska frågor som är relevanta för din livssituation.


Välkommen till Fjällmans Juridik på Seniorfestivalen.