Framtidsfullmakt eller en vanlig fullmakt

Framtidsfullmakt är det som alla pratar om just nu. Några är exalterade, andra är ängsliga. Vad skiljer framtidsfullmakten från en vanlig fullmakt?

En vanlig fullmakt:

 • Regler: lag 1915:218 om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
 • Fullmaktsgivaren kan själv ingå avtal (rättshandlingsförmåga).
 • Fullmakten gäller i från nu.
 • Fullmaktsgivaren granskar själv fullmaktshavarens handlande.
 • Fullmakten avser inte att se till att fullmaktsgivaren får nytta av sina tillgångar och att hans/hennes behov av omvårdnad blir tillgodosedda.
 • Fullmaktsgivaren återkallar fullmakten.

Framtidsfullmakt:

 • Regler: lag 2017:310 om framtidsfullmakter.
 • Fullmaktsgivaren kan själv inte ingå avtal (saknar rättshandlingsförmåga).
 • Fullmakten gäller i framtiden.
 • Fullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren får ett försvagat varaktigt hälsotillstånd.
 • Fullmakthavarens handlande granskas av en utvald granskare och i vissa fall även av överförmyndaren. Även närstående har en kontrollfunktion.
 • Fullmakten får enbart användas om det är till nytta för fullmaktsgivaren.
 • Fullmakten får innehålla både ekonomiska och personliga angelägenheter.
 • Granskaren har möjligt att återkalla fullmakten.

*Listorna är inte uttömmande.