Framtidsfullmakt: vad gäller beträffande gåvor och jäv?

Kan man ge gåvor med stöd av en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakt är ett avtal där man kan reglera vem man vill skall företräda en den dag man själv inte kan ta hand om sig eller sin ekonomi längre, istället för en god man. Det kan bland annat handla om vem som får köpa, sälja och ge bort saker i ens ställe.

Läs gärna blogginlägg den 22 november 2018 som handlade om ”Framtidsfullmakt och jäv”. Där visade de att det kan uppstå problem för den som har fullmakten (fullmaktshavaren) när den skall företräda den som har gett fullmakten (fullmaktsgivaren), i de fall fullmaktshavaren har ett eget intresse i saken.  Man anser att det finns anledning att misstänka att fullmaktshavaren är jävig.

Hur ger man gåvor med stöd av en framtidsfullmakt?

Gåvor är undantagen bestämmelsen om jäv när det gäller gåvor som ges med stöd av framtidsfullmakten. Detta innebär bland annat att fullmaktshavaren kan ge gåvor till sig själv från fullmaktsgivaren. Det måste då framgå av framtidsfullmakten att gåvor till fullmaktshavaren får ges. Framgår det inte kan fullmaktshavaren inte få gåvor från fullmaktsgivaren med stöd av framtidsfullmakten.

Gåvor till andra personer än fullmaktshavaren får lämnas även om det inte står uttryckligen i framtidsfullmakten. Gåvan skall då vara proportionerlig med tanke på fullmaktsgivarens ekonomi. Man skall också ta ställning till hur och i vilken omfattning fullmaktsgivaren vanligen har gett gåvor tidigare.

Om det är möjligt med tanke på fullmaktsgivarens situation, skall fullmaktshavaren diskutera med fullmaktsgivaren innan gåvan lämnas.

Författat av jurist Sara Hellman/ Fjällmans studentpool