GDPR /vid uppdragsförfrågningar och event m.m.

När du lägger in dina personuppgifter på vår hemsida eller när du mailar eller ringer oss så sparas dina uppgifter i ett register hos oss under en kort tid.

Vi behöver dina uppgifter för att kunna komma kontakt med dig. Utan dina uppgifter kan vi inte boka in möten eller ge dig uppdaterad information om de event som du är inbokad på och/eller intresserad av.

Klient oss oss:
Vi sparar dina delar av dina uppgifter upp till 10 år.

Inte klient hos oss:
Vi att ta bort dina uppgifter efter kontakt, om du inte samtyckt till annat.

Eventbesökare:
Vi sparar dina uppgifter upp till en månad efter avslutat event, om du inte samtyckt till annat.

Hantering:
Dina uppgifter behandlas säkert hos oss vi vidarebefordrar aldrig dina uppgifter till utomstående utan ditt samtycke.

Om du önskar hjälp av en samarbetspartner förmedlar vi dina uppgifter till vår samarbetspartner och sparar dina uppgifter till dess du erhållit den hjälp du behöver. För oss är det viktigt att du får bra hjälp från våra samarbetspartners och vi hjälper till med avstämning och uppföljning.

Ta bort uppgifter:
Om du önskar att dina uppgifter ska tas bort går det jätte bra att maila oss på info-juridik@fjallmans.se.