Lerumsloppet

Vi laddar upp och varvar ner efter Lerumsloppet.Välkommen in på vårt kontor i Lerum lördag den 28/4 kl. 10:00-14:00.
Vi bjuder på frukt, talar taktik och juridik. Vid uppvisade av nummerlapp från loppet erhåller du rabatt på en familjejuridiskhandling.