Möt vår jurist: Eva Nordgren

 

  1. Vem är du?

Eva Nordgren, Ansvarig för Fjällmans Juridiks avdelning för juridik rörande dödsbon

  1. Hur länge har du arbetat på fjällmans Juridik?

Sen 2002

  1. Vilka avtal arbetar du med just nu?

Bouppteckningar, arvskiften, testamenten

  1. Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att möta så oerhört många människor och känna att man hjälper någon genom något som de själva upplever som väldigt jobbigt och svårt

  1. Vad är det svåraste med ditt jobb?

Balansen mellan känsla och fakta i kommunikationen med klienterna. Empati är en väldigt viktig egenskap att ha när man jobbar med den här sortens ärenden

  1. Vilket är det bästa rådet du skulle vilja ge till dina klienter?

Se över din egen livssituation och dina egna behov innan det är för sent