NY FÖRELÄSNING

ETT TRYGGT FÖRETAGANDE

Vid föreläsningen samtalar Fjällmans juridiks jurist Desiree Lilliehöök med banktjänstemännen Christer Jigborg och Jonny Liljander från Handelsbanken samt affärsjuristen Edward Strömstedt från Freja Partners.

  • Vad ska man tänka på när man får går från anställning till eget företagande?
  • Vad är viktigt att känna till beträffande lön, utdelning och pension?
  • Vad kan och bör man reglera i ett aktieägaravtal?
  • Vad gäller vid kapitaltillskott till bolaget?
  • Varför rekommenderar juriserna ett heltäckande äktenskapsförord?

Föreläsningen är en kostnadsfri webbföreläsning på ca 35 min.  

Maila till desiree@fjallmans.se om du vill se föreläsningen.