NY FÖRELÄSNING

ETT TRYGGT FÖRETAGANDE

Vid föreläsningen samtalar Fjällmans juridiks jurist Desiree Lilliehöök med banktjänstemännen Christer Jigborg och Jonny Liljander från Handelsbanken samt affärsjuristen Edward Strömstedt från Freja Partners.

  • Vad ska man tänka på när man får går från anställning till eget företagande?
  • Vad är viktigt att känna till beträffande lön, utdelning och pension?
  • Vad kan och bör man reglera i ett aktieägaravtal?
  • Vad gäller vid kapitaltillskott till bolaget?
  • Varför rekommenderar juriserna ett heltäckande äktenskapsförord?

Föredraget är ca 35 min. Föreläsningslänk skickas ut ca 1 h innan föredraget startar till din angivna mail. Föreläsningen är tillgänglig under 24 h och kan pausas och ses flera gånger. I slutet av föreläsningen finner du föreläsarnas kontaktuppgifter.

Föreläsningen är en kostnadsfri webbföreläsning. 

Anmälan sker på första sidan längst upp till vänster under rubriken ”Föreläsningar”.